เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ดูรายชื่อคลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
ดูรายชื่อคลิกที่นี่


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ดูรายชื่อคลิกที่นี่

คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ดูรายชื่อคลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
ดูรายชื่อคลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
ดูรายชื่อคลิกที่นี่สำหรับนักศึกษาใหม่ในการเข้าใช้ครั้งแรกให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username และรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเป็น Password

ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี โทร.02-244-3860
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2561
 2.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลันวมินทราธิราช ประจำปี 2561 (ด่วนที่สุด)    
Photo


นักศึกษาที่มีสถานะค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาก่อน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2561 ได้


สามารถดาวน์โหลดปฏิทินปี 2561 ได้ที่นี่
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2561
 3.คำร้องต่างๆ - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมาก)    

คำร้องทั่วไป


คำร้องขอเอกสารการศึกษา


คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา


คำร้องขอเพิ่ม-ถอน-ลด รายวิชา


คำร้องขอสอบซ่อม/แก้ตัว

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 4.เอกสารสำหรับขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์เอกสารสำหรับการขอเบิกค่าธรรมเนียมศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานควบคู่ใบเสร็จชำระเงิน ในการขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 5.กำหนดการรายงานตัวมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
กำหนดการรายงานตัวของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รอบที่ 4 Admission ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่
วท.บ สาขาวิชารังสีเทคนิค
วท.บ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
วท.บ สาขาวิชาเทคดนโลยีเครื่องมือพทย์และห้องผ่าตัด
Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2561
 6.ประกันภัยอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    

รายละเอียดประกันอุบัติเหตุคลิกที่นี่
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 7.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์    

คลิกที่นี่


หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยแอดไลน์ ID: patcharin1930 หรือติดต่อ 02-2443860 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
 8.ประกาศถึงผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบบริการการศึกษา    
หากอาจารย์ หรือนักศึกษาท่านใด ลืมรหัสผ่านติดต่อ 02-2443860 เพื่อขอรหัสผ่านในเวลาทำการครับ
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
 9.วิธีแก้ปัญหา หากติด SSL Certificate ของ Web Brownser    
การเข้าใช้ระบบในครั้งแรก อาจต้องอนุมัติหรือยอมรับว่าระบบที่ต้องการเข้าถึงนั้นปลอดภัย เนื่องจาก Brownser ในปัจจุบันจะมีการป้องกันการเข้าถึงต่างๆที่ Brownser ไม่รู้จัก ดูวิธีทำจากภาพด้านล่าง
Photo
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช