เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 เม.ย. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 114 ก.ค. 2561 0:00 น.20 ก.ค. 2561 23:00 น.
-ชั้นปี 230 ก.ค. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 330 ก.ค. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 430 ก.ค. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ5 พ.ค. 2561 0:00 น.9 พ.ค. 2561 23:00 น.
-นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน1 มี.ค. 2561 0:00 น.16 เม.ย. 2561 23:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา15 ส.ค. 2561 8:00 น.29 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา15 ส.ค. 2561 0:00 น.29 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา15 ส.ค. 2561 0:00 น.29 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา15 ส.ค. 2561 8:00 น.29 ส.ค. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)3 ส.ค. 2561 8:00 น.16 พ.ย. 2561 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร9 เม.ย. 2562 0:00 น.13 เม.ย. 2562 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด10 ส.ค. 2561 23:00 น.30 ส.ค. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา19 ก.ค. 2561 8:00 น.26 ก.ค. 2561 16:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา14 ส.ค. 2561 0:00 น.28 พ.ย. 2561 23:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 เม.ย. 2562 1:00 น.2 เม.ย. 2562 23:59 น.
-วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่3 ส.ค. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน14 ส.ค. 2561 0:00 น.14 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค1 ต.ค. 2561 15:26 น.5 ต.ค. 2561 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียน28 พ.ย. 2561 0:00 น.28 พ.ย. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค3 ธ.ค. 2561 0:00 น.7 ธ.ค. 2561 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช