เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 ธ.ค. 2560 13:59 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน1 ธ.ค. 2560 13:59 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -นักศึกษาเก่าลงทะเบียน1 ธ.ค. 2560 13:59 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา22 ธ.ค. 2560 10:17 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 ธ.ค. 2560 10:17 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการถอนรายวิชา24 ธ.ค. 2560 10:17 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า26 ธ.ค. 2560 14:04 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)25 ธ.ค. 2560 10:17 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร1 ก.พ. 2561 14:07 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 ก.พ. 2561 14:07 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด1 ม.ค. 2561 14:07 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -วันเปิดภาคเรียน1 พ.ย. 2560 14:08 น.31 พ.ค. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 ม.ค. 2561 14:08 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
  -ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา1 ม.ค. 2561 21:57 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช