เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE30 เม.ย. 2561 0:00 น.3 ส.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 122 ก.ค. 2562 0:00 น.29 ก.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 222 ก.ค. 2562 0:00 น.29 ก.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 317 มิ.ย. 2562 0:00 น.23 มิ.ย. 2562 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ7 พ.ค. 2562 0:00 น.17 พ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา14 พ.ค. 2562 0:00 น.20 พ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 พ.ค. 2562 0:00 น.20 พ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา14 พ.ค. 2562 0:00 น.20 พ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 พ.ค. 2562 0:00 น.20 พ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)28 ส.ค. 2562 0:00 น.15 พ.ย. 2562 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร10 ก.ค. 2562 0:00 น.11 ก.ค. 2562 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด20 พ.ค. 2562 0:00 น.3 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา2 พ.ค. 2562 0:00 น.13 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 พ.ค. 2562 0:00 น.17 พ.ค. 2562 23:59 น.
-วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2 ส.ค. 2562 0:00 น.2 ส.ค. 2562 0:00 น.
-วันเปิดภาคเรียน13 ส.ค. 2562 0:00 น.13 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ย. 2562 0:00 น.4 ต.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียน29 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค2 ธ.ค. 2562 0:00 น.6 ธ.ค. 2562 0:00 น.
-ชั้นปี 47 พ.ค. 2562 0:00 น.17 พ.ค. 2562 23:59 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช