เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE7 ส.ค. 2562 11:00 น.7 ส.ค. 2562 12:00 น.
-ชั้นปี 222 ก.ค. 2562 0:00 น.29 ก.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 322 ก.ค. 2562 0:00 น.29 ก.ค. 2562 23:59 น.
-ชั้นปี 47 ส.ค. 2562 11:00 น.7 ส.ค. 2562 12:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ7 พ.ค. 2562 0:00 น.17 พ.ค. 2562 23:59 น.
-ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร6 ก.ย. 2562 0:00 น.6 ก.ย. 2562 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด30 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ส.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา1 พ.ค. 2562 8:00 น.19 ก.ค. 2562 16:00 น.
-การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา30 ก.ย. 2562 0:00 น.13 ต.ค. 2562 23:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด22 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ส.ค. 2562 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน10 มิ.ย. 2562 0:00 น.10 มิ.ย. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา13 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา13 ส.ค. 2562 0:00 น.15 ส.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)18 ส.ค. 2562 9:50 น.30 ต.ค. 2562 9:50 น.
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช