เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE25 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน8 ม.ค. 2561 8:00 น.31 พ.ค. 2561 8:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร25 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด30 ธ.ค. 2560 8:00 น.4 พ.ค. 2561 15:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา8 ม.ค. 2561 8:00 น.28 ก.พ. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา18 ธ.ค. 2560 8:00 น.28 ก.พ. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด25 พ.ย. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค7 พ.ค. 2561 15:23 น.11 พ.ค. 2561 15:23 น.
-ชั้นปี 125 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 225 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 325 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 425 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ25 ธ.ค. 2560 0:01 น.28 ก.พ. 2561 23:59 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช