เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
Photo
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2562
 2.รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด่วนที่สุด)    
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันนี้ - 17 ก.ค. 62 จำนวน 10 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่
Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2562
 3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นั้น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2562
 4.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยนวมินทริราช ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (ด่วนที่สุด)    
Photo
รอบสุดท้ายสำหรับเด็ก 62 !
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2562 จำนวนจำกัด

*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล รับเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น*

https://joo.gl/yHCkI
ประกาศรับสมัครรอบรับตรง https://joo.gl/yHCkI
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 241 6500 ต่อ 8002
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2562
 5.8 หลักสูตรน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ด่วนที่สุด)    
Photo
ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดการรับสมัครโทร. 02 241 6500 ต่อ 8002 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช