เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การตรวจสอบสถานะเอกสาร (ด่วนที่สุด)    
Photo
เนื่องด้วยมีเอกสารเข้ามาจำนวนมาก จึงทำให้การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า ขออภัยมา ณ ทีนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 2.ถามตอบ (ด่วนมาก)    
Photo
ถามตอบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2561
 3.ตอบคำถามการรับสมัครเบื้องต้น (ด่วน)    
Photo
โปรดทำความเข้าใจในประกาศรับสมัคร ฯ ให้ครบถ้วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 4.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดคลิก รายละเอียดคลิกที่นี่

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
เลือกเมนู "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบรับสมัคร"

รายละเอียดแนบแต่ละหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับจำนวน 30 คน รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รับจำนวน 30 คนรายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
รับจำนวน 30 คน รายละเอียดคลิกที่นี่

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับจำนวน 220 คน รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักฐานเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
รับจำนวน 40 คนรายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
รับจำนวน 40 คน รายละเอียดคลิกที่นี่

โปรดศึกษาประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ครบถ้วน
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 241 6500 ต่อ 8002 (เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)
Photo
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2561
 5.หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2562    
หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2562
Photo
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช