เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยนวมินทริราช ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง (ด่วนที่สุด)    
Photo
รอบสุดท้ายสำหรับเด็ก 62 !
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2562 จำนวนจำกัด
https://joo.gl/yHCkI
ประกาศรับสมัครรอบรับตรง https://joo.gl/yHCkI
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 241 6500 ต่อ 8002
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2562
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (ด่วนที่สุด)    
Photo
ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นั้น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 Admission จำนวน 43 คน ดังนี้ คลิกที่นี่


รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ติดตามที่หน้าเว็บ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/home.asp
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2562
 3.ประกาศรับสมัครรอบที่ 5 (ด่วนที่สุด)    
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 2562 คลิกรายละเอียดการรับสมัคร https://www.nmu.ac.th/th/?p=22576
Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2562
 4.8 หลักสูตรน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ด่วนที่สุด)    
Photo
ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดการรับสมัครโทร. 02 241 6500 ต่อ 8002 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช