เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 เพิ่มเติม (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 เพิ่มเติม (รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2561

หลักสูตร วท.บ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
อ่านประกาศเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม 02 244 3860 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช