เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าตรวจสุขภาพและทดสอบทางจิตวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561รอบที่ 1/2 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าตรวจสุขภาพและทดสอบทางจิตวิทยา รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ และมีสิทธิตรวจสุขภาพและทดสอบทางจิตวิทยา ต้องยืนยันการเข้ารับการตรวจดังกล่าว ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านลิงค์ https://goo.gl/Fn2F8U หากมีผู้สละสิทธิ์มหาวิทยาลัยจะติดต่อผู้ที่มีรายชื่อสำรองลำดับต่อไป

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิตรวจสุขภาพและทดสอบทางจิตวิทยา

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2561
 2.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการรุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2561 รอบที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2561
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 และยืนยันสิทธิ์ภายในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 ผ่านลิ้งค์ที่แนบนี้https://goo.gl/EChg7c

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ติดตามประกาศกำหนดการและรายละเอียด การสอบสัมภาษณ์ต่อไปทาง www.nmu.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2561
 4.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 (ด่วน)    
รอบที่ 1/2
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561


รับสมัคร 5 ประเภท

1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อ่านประกาศเพิ่มเติม

2. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
อ่านประกาศเพิ่มเติม

3. บุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อ่านประกาศเพิ่มเติม

4. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง
อ่านประกาศเพิ่มเติม

5. นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ
อ่านประกาศเพิ่มเติม

รอบที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดรับหลักสูตร พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มีนาคม 2561


รับสมัคร 2 ประเภท

1. นักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และ 6 จังหวัดพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา หรือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง หรือบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการบำนาญ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อ่านประกาศเพิ่มเติม

2. นักเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และ 6 จังหวัดพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา
อ่านประกาศเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี 02-2443860
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2560
 5.ประกาศถึงผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ที่โรงเรียนไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่กทม. ที่สมัครและชำระเงินมาแล้ว    
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอแจ้งว่าในรอบการสมัคร 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รับเฉพาะผู้สมัครที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกทม.เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดที่ชำระเงินมาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ จะนำชื่อของท่านไปคัดเลือกในการรับทั่วไปรอบที่ 2 โดยไม่ต้องชำระเงินอีก จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาตัดสินใจเผื่อจักได้เลือกสมัครสถาบันอื่นในรอบที่ 1 นี้
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช