เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ (ด่วน)    
ผู้สมัครสามารถติดตามการประกาศรายชื่อ ในกระบวนการรับสมัครได้ที่
www.nmu.ac.th
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2560
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ดาวโหลดประกาศที่นี่


หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ดาวโหลดประกาศที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-244-3860
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช