เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดคลิก รายละเอียดคลิกที่นี่

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
เลือกเมนู "ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบรับสมัคร"

รายละเอียดแนบแต่ละหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับจำนวน 30 คน รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
รับจำนวน 30 คนรายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
รับจำนวน 30 คน รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับจำนวน 220 คน รายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
รับจำนวน 40 คนรายละเอียดคลิกที่นี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
รับจำนวน 40 คน รายละเอียดคลิกที่นี่

โปรดศึกษาประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศให้ครบถ้วน
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 241 6500 ต่อ 8002 (เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น)
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช