เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทริราช รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (รับแบบโควตา)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมีดังต่อไปนี้

1. Download แบบฟอร์มใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกายนำไปให้แพทย์ที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน ซึ่งมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ให้แพทย์ตรวจร่างกายพร้อมกรอกผลการตรวจสุขภาพร่างกายจนครบทุกใบพร้อมประทับตราโรงพยาบาลคร่อมรูปถ่ายผู้สมัคร แล้วนำผลการตรวจสุขภาพ ร่างกายพร้อมฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดขนาดใหญ่ (Flim Chest) หรือ CD และผลอ่านมายื่นต่อกรรมการตรวจร่างกาย ใน วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.
(คืนก่อนวันพบแพทย์ตรวจร่างกายให้งดน้ำ และอาหารตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป )

2. นำบัตรประจำตัวประชาชาชน ยื่นต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว

หมายเหตุ

1. โปรดอ่านรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ของคณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ ให้เข้าใจและปฏิบัติตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ กำหนด
2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ไม่สะดวกให้บุคคลภายนอกนำรถเข้ามาจอด เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ

ดาวน์โหลดเอกสารตรวจร่างกาย

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02 241 6500 ต่อ 8309,8310 หรือ 02 2416515
ฝ่ายบริการทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2561
 2.แก้ไขที่อยู่การจัดส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญาทุกสาขาวิชา (ด่วนที่สุด)    
หลักสูตรอนุปริญญาทุกสาขาให้จัดส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครมาที่ "วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่198 ซอยสามเสน 13 (ฝั่งราชวิถี) ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300"
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2561
 3.ด่วนที่สุด ! ผู้ที่สมัครหลักสูตรอนุปริญญาทุกสาขาวิชาให้พิมพ์ใบชำระเงินอีกครั้ง (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สมัครหลักสูตรอนุปริญญาทุกสาขาวิชา ที่ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางธนาคากรุงไทยได้ ให้พิมพ์ใบชำระเงินใหม่อีกครั้ง เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกผ่านช่องทางการรับบริการชำระเงินธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2561 หากมีปัญหาผิดพลาดติดต่อ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทริราช โทร. 02 244 3860
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2561
 4.รายชื่อมีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ Cleanring-house ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 ทาง http://tcas.cupt.net

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2561
 5.ประกาศ เลื่อนวันชำระเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทริราช (ด่วนที่สุด)    
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเข้าศึกหลักสุตรอนุปริญญา สาขาการพัฒนาปฐมวัย สาขาเทคโนโลยีระบบราง และสาขาบริหารจัดการอาคารสูง สามารถพิมพ์ใบสมัคร และเริ่มชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2561
 6.กำหนดการรายตัว และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการ และข้อปฏิบัติกำหนดการรายตัว และข้อปฏิบัติของผู้มีสิทธิเข้าสึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คลิกที่นี่

ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2561
 7.มหาวิทยาลัยนวมินทราธฺราช เปิดรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 (ด่วนที่สุด)    
เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp

1.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา การพัฒนาเด็กปฐมวัย
อ่านประกาศเพิ่มเติม

2.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา เทคโนโลยีระบบราง
อ่านประกาศเพิ่มเติม

3.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา บริหารจัดการอาคารสูง
อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   23 กุมภาพันธ์ 2561
 8.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการรุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2561 รอบที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
สำหรับผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2561
 9.ประกาศถึงผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ที่โรงเรียนไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่กทม. ที่สมัครและชำระเงินมาแล้ว    
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอแจ้งว่าในรอบการสมัคร 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รับเฉพาะผู้สมัครที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกทม.เท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัดที่ชำระเงินมาแล้วจะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ จะนำชื่อของท่านไปคัดเลือกในการรับทั่วไปรอบที่ 2 โดยไม่ต้องชำระเงินอีก จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาตัดสินใจเผื่อจักได้เลือกสมัครสถาบันอื่นในรอบที่ 1 นี้
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช